Përkthim | Genc Shehu | 16.03.2021| nyje.al Pjesa e III-të LDD: Në çfarë rrethanash e

Përkthim | Genc Shehu | 16.03.2021| nyje.al   Pjesa II LDD: Tom, dashuria juaj për

Përkthim | 16.03.2021 | Genc Shehu | nyje.al  Thomas Ogden është një psikoanalist i shquar

Përkthim| Genc Shehu| 29.01.2021| nyje.al  Teksti i mëposhtëm është marrë nga philosophynow.org shkruar nga Slavoj

Përkthim| Genc Shehu| 29.01.2021| nyje.al  Teksti i mëposhtëm është marrë nga philosophynow.org shkruar nga Slavoj

Diana Malaj| Pavjo Gjini| 08.12.2020| nyje.al KAMZA DHE GRUPI ATA Në qytetin si të prerë

Përkthim | Genc Shehu | 08.11.2020  Pjesa e dytë Aplikime të mëtejshme të kësaj teorie

Përkthim | Genc Shehu | 08.11.2020 Donald Winicott (1896 – 1971) ishte një pediatër dhe

Intervistë | 12.08.2020 | nyje.al  Në vazhdën e studimeve të tij mbi antropologjinë e ligjit