Krijimtari Zanore

Podcast

Prill – Maj, 2022

Letra e Constantine Olmezovit

Përktheu nga anglishtja: Antonela Pepkolaj

Lexoi: Klodjan Gjonpalaj

image of a play button
Dëgjo

Prill – Maj, 2022

Letter of Constantine Olmezov (English version)

Translated in Albanian by Antonela Pepkolaj

Read by Anisa Pepkolaj

image of a play button
Dëgjo

Prill – Maj, 2022

Poezi për Palestinën

Poezitë janë marrë nga revista letrare “Helicon”, e shkrimtarit dhe përkthyesit Azem Qazimi.

Janë përkthyer nga Primo Shllaku.

Lexoi: Mariana Syla

image of a play button
Dëgjo

Prill – Maj, 2022

Therrtorja 5

Lexoi: Klodjan Gjonpalaj dhe Mariza Gjici

image of a play button
Dëgjo

Letra e Konstandinit

28 Korrik, 2022

Letra e Constantine Olmezovit

Përktheu nga anglishtja: Antonela Pepkolaj

Lexoi: Klodjan Gjonpalaj

image of a play button
Dëgjo
Letter of Constantine

28 Korrik, 2022

Letter of Constantine Olmezov (English version)

Translated in Albanian by Antonela Pepkolaj

Read by: Anisa Pepkolaj

image of a play button
Dëgjo
Poezi per Palestinen

28 Korrik, 2022

Poezitë janë marrë nga revista letrare “Helicon”, e shkrimtarit dhe përkthyesit Azem Qazimi.

Janë përkthyer nga Primo Shllaku.

Lexoi: Mariana Syla

image of a play button
Dëgjo

28 Korrik, 2022

Lexoi: Klodjan Gjonpalaj dhe Mariza Gjici

image of a play button
Dëgjo

Letra e Konstandinit

Prill – Maj, 2022

Letra e Constantine Olmezovit

Përktheu nga anglishtja: Antonela Pepkolaj

Lexoi: Klodjan Gjonpalaj

image of a play button
Dëgjo
Letter of Constantine

Prill – Maj, 2022

Letter of Constantine Olmezov (English version)

Translated in Albanian by Antonela Pepkolaj

Read by Anisa Pepkolaj

image of a play button
Dëgjo
Poezi per Palestinen

Prill – Maj, 2022

Janë përkthyer nga Primo Shllaku.

Lexoi: Mariana Syla

image of a play button
Dëgjo
Therrtorja 5

Prill – Maj, 2022

Lexoi: Klodjan Gjonpalaj dhe Mariza Gjici

image of a play button
Dëgjo