A pi ujë drejtësia?

Që prej 24 nëntorit të vitit të kaluar, kompani “SEKA Hydropower” me vendim të Gjykatës së Lartë nuk e ka të licencuar prodhimin e energjisë në HEC-in Zais. Por edhe pas këtij vendimi, HEC-i Zais vazhdon ti ketë portat e mbyllura dhe uji i Lumit Flim përfundon në tuba dhe jo në shtratin e tij...

0 Komente

HEC-i i Madheshit mund dhe duhet të ndalet

Ronald Qema | 28.09.2022 | nyje.al Komuniteti i Madheshit prej vitesh është vënë në alarm për përroin e Lunresë, rrjedha e ujit e radhës që duan ta zhvasin. Kompania e quajtur “A.R.M Albania” në pronësi të vëllait të Kryetarit…

0 Komente