QV 1598/01 si të gjitha, të gjitha si QV 1598/01

Ka shumë ngjarje me të cilat mund të nisej përshkrimi i ditës zgjedhore në QV 1598/01 në shkollë “Ahmet Zogu”, Bathore, e secila do e ngërthente lexuesin për të shkuar më tej. Që nga xhirimet e benzit të zi me këngën “Vetëm Përpara” në sfond, pas gërthitjeve “Fitore! Fitore! Fitore”...

0 Komente

Etnografi e Oligarkisë

Nebi Bardhoshi | 04.04.2020 | nyje.al  Tri fjalë që përdoren më shpesh këto kohë karantine janë: Covid-19, kapitalizëm, dhe komunizëm. Nganjëherë secila prej këtyre fjalëve shprehen me fjalë të tjera,…

0 Komente