Përvijime të Kamzës

Laboratori është ndërtuar mbi domosdoshmërinë e bashkëndarjes së rrëfimit të historisë sonë si njerëz, si banorë, si ndërtues dhe si krijues të një qyteti. Por është edhe hapësira ku si subjekte presim të ritregohemi, të rrëfehemi, e të kallëzohemi nga Tjetri. Historia jonë, a e banorëve të Kamzës, nuk mbetet më vetëm e jona, apo e tyrja. Ajo falet, besohet, dhurohet, ...

0 Komente

Shteti që i druhem

 05.01.2018 | Nebi Bardhoshi | nyje.al  “Shteti që i druhem”, është leksion inagurues i Laboratorit të Antropologjisë Urbane (LAU, 2017), krijuar pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, mbajtur në qendrën e Grupit Ata në Kamëz. Prof.…

0 Komente