E drejta pronësore e gruas, rasti i Kamzës

Aurora Leka | 26.04.2022 | nyje.al Në përvojën tonë, shumica e rrëfimeve të banorëve të Kamzës mbi ardhjen e tyre nisin me ndërtimin e shtëpisë. Në kulturën tonë, shtëpia ende përbën asetin kryesor pasuror më të cilin lidhet mirëqenia…

0 Komente