Zall-Gjoçaj me 7 shtatë palë halle: ndërtohet diga, shkatërrohet parku!

15.12.2020 | nyje.al  Firma koncensionare vazhdon shkatërrimin e parkut Zall-Gjoçaj - banorët kërkojnë drejtësi në gjykatë! Përpjekja e banorëve të Zall-Gjoçaj për mbrojtjen e parkut kombëtar vazhdon paralelisht në terren…

Lexoni më tej Zall-Gjoçaj me 7 shtatë palë halle: ndërtohet diga, shkatërrohet parku!