Vetërregullimi si rrugëdalje

nyje.al | 24.06.2020  Një ndër përshtypjet e vjelura nga vizitorë-kalimtarë të Kamzës para disa vitesh- që e sheh vendin e tjetrit me qartësinë e shkimit nga jashtë- rrugëve të Zall-Mnerit,…

Lexoni më tej Vetërregullimi si rrugëdalje

Unë gjithmonë kam me qenë ai djali me faqet e kuqe, që ka shpinë te prrojni dhe gzon kur prek fundin e autobusit të shkollës kur kalon tek Udha e Sipërme.

A.V | 18.06.2020 | nyje.al  Edhe tani më skuqen faqet, por sot mendoj që kam më shumë kontroll mbi to. Ky ka qenë dhe momenti kur fillova të besoj që…

Lexoni më tej Unë gjithmonë kam me qenë ai djali me faqet e kuqe, që ka shpinë te prrojni dhe gzon kur prek fundin e autobusit të shkollës kur kalon tek Udha e Sipërme.

Rrëzohet padia kundër ndërtimeve të hec-eve në Zall-Gjoçaj. Gjykata favorizon firmën koncensionare.

nyje.al |15.06.2020 Sot u zhvillua seanca e fundit për gjyqin e mbrojtjes së Parkut Kombëtar të Zall-Gjoçajt. Tre gjyqtarët e çështjes gjyqësore Elda Vrioni, Gentian Hamiti dhe Nafije Hasko vendosën…

Lexoni më tej Rrëzohet padia kundër ndërtimeve të hec-eve në Zall-Gjoçaj. Gjykata favorizon firmën koncensionare.