Unë gjithmonë kam me qenë ai djali me faqet e kuqe, që ka shpinë te prrojni dhe gzon kur prek fundin e autobusit të shkollës kur kalon tek Udha e Sipërme.

A.V | 18.06.2020 | nyje.al  Edhe tani më skuqen faqet, por sot mendoj që kam më shumë kontroll mbi to. Ky ka qenë dhe momenti kur fillova të besoj që…

Lexoni më tej Unë gjithmonë kam me qenë ai djali me faqet e kuqe, që ka shpinë te prrojni dhe gzon kur prek fundin e autobusit të shkollës kur kalon tek Udha e Sipërme.